De procedure

De procedure

Het besluit is genomen. U en uw partner gaan uit elkaar. Wanneer u met elkaar bent gehuwd moet er een vaste procedure worden gevolgd om vervolgens tot een echtscheiding te komen.

Keuze

Allereerst zult u beiden een keuze moeten maken, welke weg voor de echtscheiding zal worden gevolgd (de echtscheidingsprocedure). Vaak hangt dit ook af van de wijze waarop de echtscheiding is aangekondigd.

U kunt er voor kiezen om elk een eigen echtscheidingsadvocaat in te schakelen, doch u kunt ook de weg van de echtscheidingsbemiddeling volgen.
U roept dan de bemiddeling in van een scheidingsbemiddelaar (mediator) en treft onder diens begeleiding de benodigde regelingen voor de echtscheiding.

Echtscheidingsconvenant

De regelingen van de echtscheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Zaken waar onder meer afspraken over moeten worden gemaakt betreffen kinderalimentatie en partneralimentatie, verdeling van het huwelijksvermogen, eventuele afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en pensioenverevening.

Komt u er gezamenlijk niet uit dan zal de Rechter de regelingen per vonnis moeten vastleggen.

Verzoek tot echtscheiding

U zult voor uw echtscheiding altijd een proces advocaat (procureur) moeten (laten) inschakelen. Deze zal voor u de echtscheiding aanvragen door middel van het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank, eventueel onder overlegging van het gezamenlijk opgemaakte echtscheidingsconvenant. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

De enige uitzondering daarop is de ontbinding van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen zijn betrokken. Deze ontbinding kan plaatsvinden met behulp van een advocaat of notaris zonder dat tussenkomst van de Rechter vereist is. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Inschrijving Burgerlijke Stand

De echtscheiding is pas een juridisch feit wanneer het vonnis is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente. Tot die tijd bent u dus nog steeds gehuwd of geregistreerd als partner.

Informatie of advies

Wanneer u hierover verdere informatie of advies wenst kunt u contact met ons opnemen via info@mijn-echtscheiding.nl. U kunt ook bellen met 06-46151405.

Home
Procedure
Kinderen
Financieel
Verdeling
Huwelijksvoorwaarden
Links

Adverteren op deze website?
informeer per
e-mail naar de mogelijkheden.

 

copyright © 2010 - 2018 Progressive Marketing services