De kinderen

Het ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 moeten ouders met minderjarige kinderen bij een echtscheiding een ouderschapsplan opmaken en bij de Rechtbank indienen.
Ditzelfde is ook van toepassing wanneer de ouders niet getrouwd zijn maar samenwonen en deze samenwoning verbreken.

Een ouderschapsplan wordt ook wel genoemd een zorgplan of een kinderconvenant.

In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over onder meer het verblijf van de minderjarige kinderen, de zorg over - en de opvoeding van de kinderen. Daarnaast worden ook de financiŽle regelingen betreffende het levensonderhoud van de kinderen tot 21 jaar in het ouderschapsplan vastgelegd.

Een belangrijk doel van het ouderschapsplan is het bevorderen van een veilige en stabiele leefomgeving voor de kinderen, ook na de echtscheiding.

Het ouderschapsplan moet met het verzoek tot echtscheiding aan de Rechtbank worden overlegd.

Samenwoners met minderjarige kinderen moeten bij het verbreken van de samenwoning ook een ouderschapsplan opmaken. Bij het niet voldoen daaraan kan de Rechter als dwangsom een geldboete opleggen.

Voor het opmaken van een ouderschapsplan kunt u de begeleiding van een van onze adviseurs of echtscheidingsbemiddelaars, een advocaat of notaris inroepen.

Een berekening van de kinderalimentatie kunnen wij voor u laten samenstellen.

Wij kunnen er ook voor zorg dragen dat het onder onze begeleiding opgemaakte ouderschapsplan bij de Rechtbank wordt ingediend.

 

Informatie of advies

Wanneer u hierover verdere informatie of advies wenst kunt u contact met ons opnemen via info@mijn-echtscheiding.nl. U kunt ook bellen met 06-46151405.

Home
Procedure
Kinderen
Financieel
Verdeling
Huwelijksvoorwaarden
Links

Adverteren op deze website?
informeer per
e-mail naar de mogelijkheden.

 

copyright © 2010 - 2018 Progressive Marketing services