Afwikkeling Huwelijksvoorwaarden

Afwikkeling van huwelijksvoorwaarden

Wanneer u voorafgaande aan het huwelijk of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt zullen deze huwelijksvoorwaarden, aan de hand van de inhoud van de akte van huwelijksvoorwaarden, moeten worden afgewikkeld.

Bijvoorbeeld in de navolgende gevallen:

Periodiek verrekenbeding

Ondanks het feit dat een algehele uitsluiting van elke gemeenschap van goederen werd overeengekomen kan er bijvoorbeeld aanvullend een periodiek verrekenbeding van zogenaamde overgespaarde inkomsten zijn overeengekomen.

Er zal dan moeten worden vastgesteld of deze periodieke verrekening werd toegepast. Het eventuele nog niet verwerkte verrekeningsjaar  zal bij de echtscheiding alsnog moeten worden afgewikkeld.

Wanneer tijdens het huwelijk over een bepaalde periode of in het geheel niet werd verrekend zullen daarover alsnog (indien mogelijk) afspraken moeten worden gemaakt.

Onder omstandigheden kan het niet hebben uitgevoerd van een periodieke verrekening tijdens het huwelijk lijden tot het alsnog vaststellen van een huwelijksgoederengemeenschap. Dit is vastgelegd in de wet.

Deze zal dan alsnog tussen de (ex-)echtgenoten moeten worden verdeeld.

Het is dus zeer belangrijk om aan een in uw huwelijksvoorwaarden overeengekomen periodiek verrekenbeding altijd uitvoering te geven.
Wanneer u dit niet heeft gedaan is het verstandig om daar tijdens het huwelijk, wanneer u nog op goede voet met elkaar bent, afspraken over te maken en deze te laten vastleggen in een vaststellingsakte en uw huwelijksvoorwaarden bij de notaris te laten wijzigen.

Finaal verrekenbeding

In de huwelijksvoorwaarde kan ook zijn opgenomen dat u in geval van overlijden en/of echtscheiding zult afrekenen als of u gehuwd bent geweest in gemeenschap van goederen.

Hiervan zijn dan in geval van afrekening bij echtscheiding in bepaalde situaties bepaalde vermogensobjecten afgezonderd; bijvoorbeeld geŽrfd of geschonken gekregen vermogen of ondernemingsvermogen.

Dit finaal verrekenbeding zal dan bij de echtscheiding moeten worden afgewikkeld.

Informatie of advies

Wanneer u hierover verdere informatie of advies wenst kunt u contact met ons opnemen via info@mijn-echtscheiding.nl. U kunt ook bellen met 06-46151405.

Home
Procedure
Kinderen
Financieel
Verdeling
Huwelijksvoorwaarden
Links

Adverteren op deze website?
informeer per
e-mail naar de mogelijkheden.

 

copyright © 2010 - 2018 Progressive Marketing services