Juridische hulp nodig bij jouw echtscheiding?

Zodra je besluit te gaan scheiden komt er een heleboel op je af. Zelfs als je denk dat je alles samen kunt oplossen, dan nog zul je juridische hulp nodig hebben voor het aanvragen van een echtscheiding. Om zaken goed te regelen heb je iemand nodig die het overzicht houdt en ervoor zorgt dat aan alles, dus alle plichten en rechten, wordt gedacht. Want een scheiding heeft ontzettend veel impact op je leven en gevolgen voor je toekomst. Het is dan ook wel weer prettig als je regelingen omtrent alimentatie, ouderschap of andere officiële zaken aan een professional kunt overlaten.

Hoe pak je een scheiding aan?

Ieder mens, ieder huwelijk dus ook iedere scheiding is anders. Uiteraard zijn er gemeenschappelijke delers, onder andere de wettelijke verplichtingen en rechten. Omdat er zoveel bij komt kijken is het verstandig om een 2-do lijst te maken. Gewoon voor jezelf zodat je weet wat je moet regelen en zodat je kunt afstrepen wat je al gedaan hebt.

Samen afspraken maken

Kijk of er ruimte en energie is om samen met je toekomstige ex-partner om de tafel te gaan zitten om de scheiding te bespreken. Afspraken die je samen maakt kunnen gaan over alimentatie, afspraken omtrent ouderschap, omgangsregelingen met kinderen en/of huisdieren, verdeling van spullen, wie neemt welke verzekeringen op zich, wie regelt notificaties aan bedrijven waar jullie lid of klant van zijn? Allerlei zaken die geregeld moeten worden en waar je afspraken over kunt maken. Houd echter wel rekening met het feit dat bepalingen met betrekking tot alimentatie en ouderschap voor een groot deel wettelijk zijn vastgelegd. Zo zijn er bijvoorbeeld minimale bedragen voor alimentatie. Deze zijn gebaseerd op het inkomen en/of het vermogen.

Scheiden met een mediator

Als je niet recht tegenover elkaar staat en er nog ruimte is voor compromissen, dan kun je veel zaken onderling en samen regelen. Uiteraard moeten die afspraken wel geformaliseerd worden en binnen de wettelijke mogelijkheden passen. Een mediator kan je daar bij helpen. Hij of zij is objectief en kijkt onder andere of de afspraken die jullie onderling willen maken, rechtsgeldig gemaakt kunnen worden. Ook wordt er gekeken naar de toekomst en welke gevolgen het scheiden op financieel vlak voor jullie beiden zal hebben. Je echtscheiding regelen via een mediator kan alleen indien jullie niet lijnrecht tegenover elkaar staan. Je hoeft het niet helemaal met elkaar eens te zijn en er is echt wel beetje ruimte om te onderhandelen over zaken als alimentatie, ouderschap en andere kosten of regelingen. Toch zal de mediator altijd zoeken naar het best haalbare voor alle betrokken partijen. Dus niet alleen jij en je toekomstige ex-partner, maar ook eventuele regelingen omtrent kinderen.

Scheiden met een advocaat

Sta je wel lijnrecht tegenover elkaar en kom je er samen niet uit, dan is het noodzakelijk om de echtscheiding via een advocaat te regelen. Ieder heeft dan een eigen advocaat die opkomt voor de belangen van de persoon die hij of zij vertegenwoordigt. In gesprekken met je advocaat geef jij aan wat je wilt, welke wensen en eisen je hebt. Hij of zij zal dan in overleg gaan met de advocaat van je toekomstige ex-partner en opkomen voor jouw belangen. Het spreekt voor zich dat afspraken omtrent alimentatie, ouderschap, verdeling van inboedel, baten en lasten ook via de advocaten worden gemaakt.

Echtscheiding aanvragen bij de rechter

Met behulp van een mediator of een advocaat stel je een echtscheidingsconvenant (ook wel vaststellingsovereenkomst) op. Dit is, min of meer, een standaard document waarin alle afspraken worden beschreven die geregeld worden tijdens het scheiden. Het convenant wordt als bijlage bij het verzoekschrift ingediend waarmee de advocaat of mediator een scheiding moet aanvragen. Zodra de rechter heeft geoordeeld dat jullie huwelijk duurzaam is ontwricht en hij of zij heeft geconstateerd dat de afspraken in het convenant in orde zijn, dan ontvang je een beschikking.

Wanneer is een scheiding definitief?

Zodra de beschikking is afgegeven, dan ben je nog niet definitief gescheiden. De beschikking moet eerst nog worden verwerkt in de gemeentelijke basisadministratie. De scheiding moet worden ingeschreven in de gemeente waarin het huwelijk destijds heeft plaatsgevonden. Je ontvangt een notificatie zodra dit is gebeurd. Ook volgt er een periode van ongeveer drie maanden waarin er bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing van de rechter. Dit kun je omzeilen door allebei een akte van berusting te ondertekenen. Met de akte zie je af van het instellen van hoger beroep. De aktes moeten worden ingediend bij de gemeente waar de scheiding moet worden ingeschreven.

Wat kost het om te scheiden?

Scheiden is geen goedkope aangelegenheid. Naast de standaard griffierechten heb je immers ook altijd te maken met kosten voor juridische bijstand. Indien je onder een bepaalde inkomensgrens zit (dit wordt jaarlijks bepaald), dan kun je een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit doe je via je advocaat of mediator.

Gemiddelde kosten voor een mediator

Gemiddeld kost een mediator €150,- per uur. Doorgaans is het gebruikelijk dat deze kosten gezamenlijk betaald worden door de personen die willen scheiden. Er zijn ook mediators die een totaalbedrag afspreken. Gemiddeld ligt dit totaalbedrag rond de €1.800,-. Voor dit bedrag zullen zij dan alles regelen met betrekking tot het scheiden.

Gemiddelde kosten voor een advocaat

Als je de echtscheiding wilt regelen via advocaten, dan zit je op een uurtarief dat ligt rond de €200,-. Maar ook met advocaten kun je een totaalbedrag afspreken. Gemiddeld, als de echtscheiding niet al te ingewikkeld zal zijn, ligt dat totaalbedrag dan rond de €2.500,-.

Handige verwijzingen

  • Bij de Rijksoverheid kan je goede informatie lezen over bijvoorbeeld: de wijziging duur partneralimentatie, hoe je een scheiding aanvraagt andere vragen en antwoorden. Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid.
  • Is jouw verzamelinkomen minder dan €27.900? (alleenstaand, max vermogen €30.000) of samen €39.400? (gehuwd/samenwonend, max vermogen €60.000) of eenoudergezin of minderjarige kinderen €39.400, max vermogen €30.000? Dan kan je waarschijnlijk bij het Juridisch Loket een afspraak maken voor gratis juridisch advies. Weet je het niet zeker? Neem dan voor de zekerheid even contact op met het Juridisch Loket.